ناحيه بنزین مدیریت مدیریت روز گذشته اخبار اقتصادی و بازرگانی

ناحيه: بنزین مدیریت مدیریت روز گذشته اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سهمیه‌بندی یا دونرخی؟ / سناریوهای قیمت بنزین

بازگشت به دوران کارت‌های سوخت و سهمیه‌بندی بنزین، دو نرخی یا چند نرخی شدن یا حتی آزاد شدن قیمت بنزین پیشنهادهایی است که کارشناسان به دولت ارائه می‌کنند. 

سهمیه‌بندی یا دونرخی؟ / سناریوهای قیمت بنزین

سناریوهای قیمت بنزین: سهمیه بندی یا دونرخی؟

عبارات مهم : بنزین

بازگشت به دوران کارت های سوخت و سهمیه بندی بنزین، دو نرخی یا چند نرخی شدن یا حتی آزاد شدن قیمت بنزین پیشنهادهایی است که کارشناسان به دولت ارائه می کنند.

به گزارش اعتماد؛«آمارها از زیاد کردن میزان مصرف بنزین در کشور حکایت دارد. رشدی که با زیاد کردن گرمای هوا رابطه مستقیمی دارد و این روزها سرنشینان خودروهای شخصی جهت خلاصی از گرما با روشن کردن کولرخودروی خود بر میزان مصرف بنزین افزوده اند.

آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور عزیزمان ایران در خرداد ماه امسال حکایت از رشد ١١,٢ درصدی مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال قبل آن دارد. این آمار نشان می دهد که مجموع مصرف بنزین در خرداد ماه امسال با میانگین مصرف روزانه ۸۳,۶ میلیون لیتر، به بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر رسید. این آمارها زمانی مورد توجه کارشناسان نفتی قرار می گیرد که گزینه هایی همچون زیاد کردن گرمای هوا و سفرهای تابستانی را به عنوان دو عامل زیاد کردن دهنده مصرف در تابستان به شتاب دهنده های مصرف بهار اضافه کنیم.

سهمیه‌بندی یا دونرخی؟ / سناریوهای قیمت بنزین

آمار در سه ماهه بهار امسال با توجه به رکوردزنی مصرف بنزین در ١٣ روز نوروز به طور میانگین روزانه ۸۵ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر رسیده است که باز هم در مقایسه با رقم ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتری مدت مشابه پارسال ۱۰درصد رشد داشته است.

آمارهای که نشان می دهد نباید از کنار احتمال رکوردزنی بنزین در تابستان امسال به آسانی گذشت و همین میزان مصرف است که برنامه های مدیریت مصرف بنزین را مهم تر از قبل می کند. کارشناسان نفتی عوامل ذکر شده است را دلیلی بر آینده نگری زیاد کردن میزان مصرف بنزین به حدود ١٠٠میلیون لیتر در روز در روزهای گرم تابستان قلمداد می کنند و خواهان مدیریت مصرف بنزین از هم اکنون هستند. مدیریتی که تجربه سنوات گذشته را نیز با خود همراه کرده است.

بازگشت به دوران کارت‌های سوخت و سهمیه‌بندی بنزین، دو نرخی یا چند نرخی شدن یا حتی آزاد شدن قیمت بنزین پیشنهادهایی است که کارشناسان به دولت ارائه می‌کنند. 

این گروه اگر چه افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به عنوان هاب مهم تولید بنزین کشور عاملی بر برطرف نگرانی های مصرف بنزین عنوان می کنند ولی تاکید می کنند که این نگرانی ها تا زمانی که بنزین تولیدی این پالایشگاه طبق وقت اعلام شده است – پاییز امسال – به پیک خود رسیده و وارد تناوب سوخت رسانی شود، همچنان وجود دارد و گزینه های مدیریت مصرف را علنی تر از هر لحظه به رخ می کشد. روالی که به نظر می رسد به خوبی روی میز دولتمردان نفتی واقع شده است است و نخستین پالس آن با رونمایی کارت های سوخت جدیدی که روز گذشته از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی انجام شد، منعکس شده است هست. کارت های سوخت تازه طبق اعلام شرکت نسل تازه کارتخوان های عرضه سوخت با نشانه استفاده از کارت سوخت خودروها، تسهیل در پرداخت هزینه از سوی مشتریان و کم کردن هزینه های دولت است ولی بعضی از آگاهان نفتی گام های اولیه جهت مدیریت مصرف سوخت و بازگشت به سهمیه بندی سوخت است.

البته کارشناسان نفتی همچنان بر گزینه های خود اصرار دارند و به دولت پیشنهاد می کنند تا این روزهایی که مصرف سوخت هنوز به اوج خود نرسیده است با مدیریت صحیح کنترل مصرف بنزین را در اختیار خود گیرد. این گروه پیشنهاداتی را هم جهت دولت دارند و گزینه هایی همچون بازگشت به دوران کارت های سوخت و سهمیه بندی بنزین، دونرخی شدن بنزین که باز هم به مدد کارت های سوخت ممکن است و قیمت سوخت در محدوده مجاز هزار تومان و بعد از آن به هزار و٥٠٠ تومان خواهد رسید. گزینه دوم که بنزین چند نرخی است و مجددا ضرورت استفاده از کارت های سوخت را نیز در خود مستتر دارد. در این روش ظاهرا قیمت سوخت در محدوده هزار و هزار و ٥٠٠ تومان و قیمت واقعی بنزین تعیین و عرضه شود. راهکاری که به نظر می رسد برنامه قبلی دولت جهت رسیدن قیمت به فوب خلیج فارس را نیز در خود دارد. و در نهایت سومین گزینه بحث آزادسازی قیمت بنزین است که با واگذاری جایگاه ها که از برنامه های قدیمی دولت هست، همراهی دارد.

تجربه های گذشته

سهمیه‌بندی یا دونرخی؟ / سناریوهای قیمت بنزین

هر چند که بنزین یکی از فرآورده های نفتی است که شاید کمتر نقشی در اقتصاد بازی کند ولی در کشور ما و در سنوات گذشته توانسته است هر نوع تصمیم گیری در این حوزه دماسنج اقتصاد را حرکت دهد. شاید یکی از دلایلی که این روزها نیز مسوولان نفتی کشور جهت تصمیم گیری مدیریت مصرف بنزین دست به عصا تر از قبل حرکت می کنند نیز تکیه بر تجربه های گذشته دارد و موجب شده است تا پیش از اعلام رسمی هر تصمیمی جهت این بخش ابتدا میزان تاثیر پذیری اقتصاد از تصمیم نفتی دولت سنجیده شود.

در سال های گذشته و زمانی که مصرف بنزین در کشور رکوردزنی های کوتاه مدتی را ثبت می کرد و دولت مجبور بود جهت رکوردزنی مصرف یارانه بیشتری را هزینه کند، نخستین تصمیم نفتی بعد از وقفه ای طولانی دوباره به اجرا گذارده شد و زیاد کردن ١٥ درصدی قیمت هر سال بنزین که از دولت ششم شروع شده است و در آخرهای دولت هشتم با دستور مجلسی ها متوقف شده است بود، به یکباره با اجرای هدفمندی یارانه ها به شکلی تازه شروع شد. دولت وقت با توزیع کارت های سوخت و سهمیه بندی بنزین تصمیم گرفت تا مصرف را بهینه کرده و با در اختیار گیری میزان مصرف به صورت براق گام های بعدی مدیریت این فرآورده نفتی را فراهم کند. تصمیمی که اگر چه اجرای آن فراز و فرودهای زیادی داشت و بنا به گفته عده ای موفق نبود ولی توانست جهت وزارت نفت و شرکت پخش فراورده های نفتی، داده های اطلاعاتی از میزان دقیق مصرف در استان ها و شهرهای متفاوت را فراهم کند.

بازگشت به دوران کارت‌های سوخت و سهمیه‌بندی بنزین، دو نرخی یا چند نرخی شدن یا حتی آزاد شدن قیمت بنزین پیشنهادهایی است که کارشناسان به دولت ارائه می‌کنند. 

هر چند این اقدام در اجرا کاستی های زیادی را به همراه داشت ولی حداقل قیمت بنزین را به فوب خلیج فارس نزدیک کرد و سهمیه بندی ها هم توانست کمی مصرف را مدیریت کند. این روال از خرداد ماه سال ٩٤ و بعد از این که قیمت بنزین معمولی در سطح هزار تومان ثابت ماند و بنزین سوپر نیز با قیمت هزار و ٣٠٠ تومان عرضه شد، تغییری نکرد. رویه ای که با کنار گذاشتن کارت های سوخت راکبان موجب شد تا مدیریت مصرف به یکباره رها شده است و مصرف دوباره روال افزایشی خود را در پی بگیرد. شرایطی که حداقل رشد ١٠ درصدی را به صورت هر سال جهت بنزین رقم زده است و شرایط فعلی حتی زیاد کردن همین رسد دو رقمی را نیز آینده نگری می کند. البته پیش از این و در روزهایی که بودجه سال ٩٧ در شرکت مدیریت و برنامه ریزی تدوین می شد، بعضی اخبار از زیاد کردن قیمت بنزین به ١٥٠٠ تومان خبر دادند و این رشد قیمت را نیز دلیلی بر کنترل مصرف و کم کردن یارانه پرداختی دولت خواندند ولی با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی این زیاد کردن قیمت روی نداد و قیمت بنزین همچنان در حد همان هزار تومان جهت بنزین معمولی و هزار و ٣٠٠ تومان جهت قیمت بنزین سوپر حفظ شد.

مدیریت مصرف روی میز دولت

اگر چه این روال در سال های گذشته فشار زیادی بر بودجه کشور وارد نکرد و به هر روی میزان تولید و مصرف روال خود را طی کرد ولی در ماه های گذشته و با زیاد کردن قیمت ارز یکی از مزیت های اجرای سهمیه بندی بنزین و قیمت گذاری فعلی بنزین زیر پرسش رفته است.

سهمیه‌بندی یا دونرخی؟ / سناریوهای قیمت بنزین

مسوولان نفتی کشور که توانسته بودند با اجرای سهمیه بندی میزان قاچاق سوخت را کم کردن داده و این روال را غیر اقتصادی کنند، با زیاد کردن قیمت دلار و تفاوت قیمت سوخت در داخل و خارج از مرزهای کشور مجددا جذابیت های قاچاق سوخت مورد توجه قرار گرفته است و حتی بعضی مدیران نفتی کشور زیاد کردن میزان مصرف بنزین در کشور را هشداری جهت زیاد کردن میزان قاچاق ذکر می کنند و معتقدند که دولت هم اکنون باید تصمیمی جهت مدیریت مصرف سوخت در کشور بگیرد تا جذابیت های قاچاق این فرآورده را کم کردن دهد.

این گروه دو راهکار را پیش روی دولت می گذارند. آنها معتقدند که این روزها زمانی است که دولت باید بین پرداخت یارانه به سوخت و قاچاق آن و مدیریت هزینه های دولتی یکی را گزینش کند. ناگفته پیداست که دولت می تواند تجربه ناتمام گذشته را مجددا روی میز تصمیم گیری برگرداند و با پیگیری مجدد جلوی زیاد کردن مصرف را بگیرد.

این گروه حتی اعلام می کنند دولت می تواند از مجلس مجوز زیاد کردن قیمت بنزین را در حدی که پیش از این نیز اعمال می شد کسب کرده و همزمان با اجرای دور تازه سهیمه بندی قیمت بنزین را نیز زیاد کردن دهد. این گروه هر چند تبعات اقتصادی و تورم حاصل از این زیاد کردن قیمت را نیز مورد توجه قرار می دهند ولی تاکید می کنند هزینه و فایده یارانه ای که دولت به سوخت پرداخت می کند، می تواند تورم ناشی از زیاد کردن قیمت را جبران کرده و این تصمیم مدیریت همه جانبه دولت را می طلبد.

در همین حال اگر چه تصمیم به بازگشت سهمیه بندی و کارت سوخت مخالفانی دارد، گروه دیگری نیز آزادسازی را گزینه این روزهای دولت می دانند و با اشاره به تصمیم وزارت نفت جهت آزادسازی جایگاه های سوخت اعلام می کنند که شاید عالی ترین گزینه این روزهای دولت آزادسازی قیمت بنزین هست؛ تجربه ای که در کشورهای دیگر هم انجام شده است هست. اگر این روال انجام شود اگر چه ممکن است شاهد فروش بنزین چندنرخی در کشور باشیم ولی حداقل استانداردسازی های جایگاه ها را هم شاهد خواهیم بود. روالی که اگر برنامه آن در مجموعه نفتی کشور سابقه ای به طولانی پیاده سازی سهمیه بندی سوخت ندارد ولی کمتر از آن نیز نیست.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:

دولت تعیین می کند سوخت، سهمیه بندی یا دو نرخی شود

محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور عزیزمان ایران در حاشیه شروع راه اندازی نسل تازه سامانه هوشمند و کارتخوان در جایگاه های سوخت کشور تاکید کرد: «اکنون بحث سهمیه بندی بنزین و عرضه ٢ نرخی آن مطرح نیست و طبق قانون، استفاده از کارت سوخت الزامی هست. ما فقط مجری قانونیم و دولت باید در این باره (سهمیه بندی یا عرضه سوخت با ٢ نرخ) تصمیم گیری کند. جهت هر ماشین شماره گذاری شده، کارت سوخت صادر می شود و افرادی که دریافت نکرده اند باید از طریق اداره های پست پیگیری کنند.»

او همچنین گفت: راجع به قاچاق گازوییل با نیروی انتظامی مذاکره داشته ایم و بطور دایم همکاری می کنیم. بیش از ٣٠ هزار کارت سوخت مهاجر در استان سیستان و بلوچستان کشف شده است است.»

واژه های کلیدی: بنزین | مدیریت | مدیریت | روز گذشته | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog